Klupski rekordi za 25 m plivališta (do 24.07.2016) .

SOBODNO
Dužina Plivači Vrijeme Plivačice Vrijeme
50 m Draginić Lovro 0:22,99 Bratović Eni 0:28,24
100 m Čustić David 0:50,66 Gržinčić Gina 1:02,18
200 m Čustić David 1:50:50 Bratović Eni 2:18,04
400 m Čustić David 3:59,97 Draginić Lucija 5:09,11
800 m Radulić Luka 8:35,55 Rančić Laura 11:25,93

 

PRSNO
Dužina Plivači Vrijeme Plivačice Vrijeme
50 m Halilović Haris 0:31,93 Karla Peković Bačić 0:36,70
100 m Andrej Arbanas 1:05,15 Gržinčić Gina 1:20,73
200 m Motušić Paulo  2:25,43 Karla Peković Bačić 2:55,71

 

LEĐNO
Dužina Plivači Vrijeme Plivačice Vrijeme
50 m Draginić Lovro 0:26,67 Katulić Daria 0:33,79
100 m Čustić David 0:56,33 Katulić Daria 1:13,21
200 m Motušić Paulo  2:08,64 Draginić Lucija 2:40,67

 

LEPTIR
Dužina Plivači Vrijeme Plivačice Vrijeme
50 m Draginić Lovro 0:25,19 Tomašić Dina 0:33,16
100 m Čustić David 0:53,92 Tomašić Dina 1:11,48
200 m Čustić David 1:58,74 Penko Jelena 2:54,91

 

MJEŠOVITO
Dužina Plivači Vrijeme Plivačice Vrijeme
50 m Draginić Lovro 0:57,24 Bratović Eni 1:14,75
100 m Motušić Paulo 2:08,83 Penko Jelena 2:45,55

 

ŠTAFETE
Dužina Plivačice Vrijeme Plivači Vrijeme
4x100m Mješovito D. Katulić, G. Gržinčić, D. Tomašić, Bratović E. 4:51,47 D. Salamon, H. Halilović, D. Čustić, L. Draginić 3:51,57
4x100m Slobodno G. Gržinčić, L. Draginić, D. Katulić, E. Bratović 4:19,08 L. Draginić, D. Salamon, H. Halilović, D. Čustić 3:25,39