Plivački klub „Rijeka“ osnovan 2008. g.

povodom 10. godine postojanja (2008.-2018.)

O R G A N I Z I R A

7. plivački miting „Rijeka ’08“

 

Ovdje preuzmite propozicije u PDF formatu: PROPOZICIJE

Organizator
 • P.K. Rijeka
 • Jože Grabovšeka 2; Rijeka – Hrvatska
 • e-mail: plivackiklub.rijeka@gmail.com
 • web stranica: plivackiklub-rijeka.hr
 • mob. 095 392 92 93 ili 091 286 58 11
Datum održavanja 18. (subota) 05. 2019. g.
Mjesto i vrijeme održavanja
 • Zatvoreno plivalište “Bazeni Kantrida” –  50 m 10 pruga
 • I. Dio 09:30 sati (zagrijavanje u 08,30sati)
 • II. Dio u 16 sati (zagrijavanje u 15 sati)
Mjerenje Elektronsko – omega timing
Sastanak
delegata
U 09:00 sati (kod sudačkog stola)
Kategorije
 • “A” – plivačice rođene 2006./’07. g. te plivači rođeni 2005./’06. g.
 • “B” – plivačice rođene 2008. g. te plivači rođeni 2007. g.
 • “C” – plivačice rođene 2009. g. te plivači rođeni 2008. g.
 • “D” – plivačice rođene 2010. g i mlađe. te plivači rođeni 2009. g. i mlađi
PROGRAM
I.DIO – 09,30 sati II.DIO u 16 sati
 • 50 m LEPTIR – “D”, “C” – Ž/M
 • 100 m LEPTIR – “B”, “A” – Ž/M
 • 50 m LEĐNO – “D”, “C” – Ž/M
 • 100 m LEĐNO – “B”,”A” – Ž/M
 • 4×50 m MJEŠOVITO – Ž
 • 4×50 m MJEŠOVITO M
 • 100 m SLOBODNO – “B”, “A” – Ž/M
 • 50 m SLOBODNO – “D”, “C”  – Ž/M
 • 100 m PRSNO – “B”, “A” – Ž/M
 • 50 m PRSNO –”D”,”C” – Ž/M
 • 200 m MJEŠOVITO – “B”, “A”- Ž/M
 • 4 x 50 m SLOBODNO Ž
 • 4×50 m SLOBODNO M
Opća pravila
 • Svaki klub može nastupiti u svakoj disciplini programa sa
  neograničenim brojem natjecatelja/ki kao i štafeta
 • Sastav štafeta nije vezan uz kategoriju
 • Broj nastupa pojedinca/ke je neograničen
 • Startna lista se formira za svaku disciplinu programa na osnovu
  prijavljenog rezultata
 • Prva tri plasirana u svakoj individualnoj disciplini programa,
  u sve četiri kategorije (Ž/M) biti će nagrađeni medaljama, kao i
  prve tri štafete
 • Najuspješniji pojedinci u ženskoj i muškoj konkurenciji u sve
  četiri kategorije koji u zbiru osvojenih bodova(tablice HPS)
  iz tri individualne discipline budu najbolji dobiti će prigodne nagrade
Startnina
 • Iznosi 35,00 kn po disciplini svakog pojedinca/ke,a svaka
  prijavljena štafeta 35,00 kn.
 • Startnina se uplaćuje na sastanku delegata (od 09 sati) ili na IBAN
  kluba HR3724070001100336250 kod OTP banke
Prijave
 • Definitivne moraju stići putem LENED-A (domaći klubovi)
  do 14. 05. 2018. g., a na e – mail priređivača (inozemni klubovi)
  plivackiklub.rijeka@gmail.com i dubravko.sever@ri.t-com.hr
  do 14. 05. 2018. godine sa slijedećim podacima:

  • Ime kluba
  • Ime i prezime natjecatelja/ke
  • godina rođenja
  • disciplina u kojoj nastupa sa rezultatom u toj disciplini
Ostalo
 • Troškove puta i boravka snose klubovi sudionici
 • Natjecanje se održava sukladno propozicijama FINE, HPS kao
  i ovih propozicija

 

SVIM SUDIONICIMA ŽELIMO USPJEŠNE SPORTSKE REZULTATE I UGODAN BORAVAK U NAŠEM GRADU ČIJE IME S PONOSOM NOSI NAŠ KLUB.